Interni Akti

Pravilnici:

Odluke:

Rješenja:

Statut:

Kodeks korporativnog upravljanja:

Etički kodeks:

Kolektivni ugovor:

Ostalo:

Izjave:

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ervin Pliskovac

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
– ACI d.d. Rijeka, R. Strohala 2, 51000 Rijeka
– broj telefona: 051 271 288
– broj fax-a: 051 271 824
– elektronička pošta : dpo@aci-club.hr

 

Scroll to Top
Scroll to Top