Odgovori Naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano

O D G O V O R I naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano  Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.   Odgovor na upite vezano uz DON SSGP Slano

Scroll to Top
Scroll to Top