Odgovori Naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano

O D G O V O R I

naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano

 Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.

 

Odgovor na upite vezano uz DON SSGP Slano

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top