Odgovori Naručitelja na pristigli upit potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave usluga zaštite osoba i

O D G O V O R I

naručitelja na pristigli upit potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave usluga tjelesne zaštite osoba i imovine-objekata ACI d.d.

 Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.

 

Odgovor na upit

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top