ACI d.d. – korisnik Europskih fondova

ACI d.d. ponosni je korisnik Europskih fondova za regionalni razvoj namijenjenih pružanju potpore obnovi i revitalizaciji kulturne baštine na projektu „SKALA – nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik“.
U nastavku slijede poveznice na kronološki pregled:
Scroll to Top
Scroll to Top