Struktura

Struktura
Tijela društva
- Uprava
- Nadzorni odbor
- Revizijski odbor
- Odbor za imenovanja i primitke
- Glavna skupština
Ustroj ACI d.d.

ACI je jedinstven sustav u čijem sastavu se nalaze 22 marine rasprostranjene na potezu od Umaga do Dubrovnika što ACI čini najvećim lancem marina na Mediteranu. Na čelu svake marine je direktor marine. U Rijeci, sjedištu društva, nalaze se zajedničke službe koje na čelu s predsjednikom i članom uprave upravljaju cijelim sustavom.

Vlasnička struktura

ACI d.d. je dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu. Temeljni kapital u iznosu od 399.816.000,00 kuna, podijeljen je na 111.060 dionica, svaka u nominalnom iznosu od 3.600 kuna.

Dionice su redovne dionice koje glase na ime (ACI-R-A). Pregled Prvih 10 računa sa najvećom količinom vrijednosnih papira dostupan je na: : https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:52:547797255663::NO:RP

Stanje na dan 30.06.2022. godine:  

Scroll to Top