Struktura

Struktura
Tijela društva
- Uprava
- Glavna skupština
Ustroj ACI d.d.

ACI je jedinstven sustav u čijem sastavu se nalaze 22 marine rasprostranjene na potezu od Umaga do Dubrovnika što ACI čini najvećim lancem marina na Mediteranu. Na čelu svake marine je direktor marine. U Rijeci, sjedištu društva, nalaze se zajedničke službe koje na čelu s predsjednikom i dva člana uprave upravljaju cijelim sustavom.

Vlasnička struktura

ACI d.d. je dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu. Temeljni kapital u iznosu od 53.064.702,37 EUR, podijeljen je na 111.060 dionica bez nominalnog iznosa.

Dionice su redovne dionice koje glase na ime (ACI-R-A). Pregled Prvih 10 računa sa najvećom količinom vrijednosnih papira dostupan je na: https://www.skdd.hr/portal/f?p=100:52:10830856085780::NO:::

Stanje na dan 31.12.2023. godine:  

Scroll to Top
Scroll to Top