Povjerenik za etiku

Etičkim kodeksom ACI d.d. utvrđuju se temeljna načela poslovnog ponašanja radnika ACI d.d. te njihova primjena unutar radnog okruženja kao i u odnosima s klijentima, dioničarima, vjerovnicima, državnim tijelima, medijima i drugim osobama s kojima se svakodnevno susreću u izvršavanju svojih radnih zadataka.

 Etički kodeks se zasniva na poštivanju temeljnih ljudskih prava i etičkih načela integriteta, poštenja, povjerenja, poštovanja, humanosti, tolerantnosti i odgovornosti.

Kontakt:

povjerenikzaetiku@aci-club.hr

Etički kodeks ACI d.d.

Scroll to Top
Scroll to Top