SKALA- nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Projekt SKALA- nova kulturno-turistička destinacija u Komolcu kao Integrirani razvojni program temelji se na obnovi kulturne baštine te obuhvaća sadržajno i tematski povezana ulaganja nužna za razvoj Komolca te će kroz valorizaciju kulturnog identiteta doprinijeti društveno gospodarskom razvoju na regionalnoj ali i široj razini.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj Integriranog programa “Skala – nova kulturno turistička destinacija u Komolcu, Dubrovnik” je doprinos
održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Ukupna vrijednost projekta:
3.421.650,25 kn

EU sufinanciranje projekta:
2.737.320,19 kn

Razdoblje provedbe projekta:
01.12.2016.- 01.05.2020.

Kontakt osobe za više informacija:
Goran Kovačević | goran.kovacevic@aci-club.hr

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost ACI d.d.

www.strukturnifondovi.hr
Scroll to Top
Scroll to Top