News & Events

Natječaj za nabavu radnih uniformi za ACI d.d.

ACI d.d. raspisuje N A T J E Č A J za nabavu radnih uniformi za ACI d.d. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za nabavu radnih uniformi za ACI d.d. Rok za zaprimanje ponuda je 18. prosinca 2023.g. do 14.00 sati.   Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje, potrebno je ispuniti obrazac ispod.

Odgovori Naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano

O D G O V O R I naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano  Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.   Odgovor na upite vezano uz DON SSGP Slano

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini – drugo polugodište

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka raspisuje:   Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2023. godini –  drugo polugodište   (1)  ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2023. godinu da se prijave na

NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka   Raspisuje   NATJEČAJ za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega u prostorima ACI marine Rovinj     Popis zatvorenih prostora ACI marine Rovinj u kojima je moguće obavljati sporedne djelatnosti, njihovo stanje, površina, namjena, minimalna početna visina mjesečne naknade i trajanje ugovora

NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Opatija

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB, za djelatnost marina d.d. Rudolfa Strohala 2 51000 Rijeka raspisuje: NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru ACI marine Opatija U zatvorenom prostoru površine 34,00 m² moguće je obavljati trgovačku, agencijsku ili uslužnu djelatnost. Početna visina naknade iznosi 476,00 eura. Istaknuta cijena je bez PDV-a. Jednu od djelatnosti je

Scroll to Top
Scroll to Top