Revizijski odbor

Marijeta Hladilo, dipl. oec.

članica Nadzornog odbora ACI d.d., predsjednica Revizijskog odbora ACI d.d. i predsjednica Odbora za imenovanja i primitke ACI d.d.

Opću gimnaziju završila je u Dubrovniku. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, na smjeru turizam, također u Dubrovniku.

Od 2002. do 2010. radila je na poziciji stručne suradnice u Generalturistu d.o.o. Od 2010. do 2017. obnašala je dužnost pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije. 2017. i 2018. djelovala je na mjestu privremene pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika te je od 2018. do 2021. obnašala dužnost pročelnice Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika. Nakon toga je do 2022. godine imenovana službenicom za privremeno obavljanje poslova radnog mjesta pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika.

Dodatno osposobljavanje: IATA certifikat, Certifikat u području javne nabave.

Od 2022. godine pročelnica je Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u Gradu Dubrovniku.

Davor Vašiček, prof.dr.sc.

zamjenik predsjednice Revizijskog odbora

Srednju pedagošku školu završio je u Pakracu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, prirodno-matematički smjer. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stekao je zvanje ovlaštenog revizora pri udruzi Hrvatske udruge revizora te je godinu kasnije stekao zvanje ovlaštenog internog revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Magistrirao je 2004. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je 2007. doktorirao na temu “Državno računovodstvo u funkciji odlučivanja javnog menadžmenta”.

Od 2008. do 2017. je radio je kao docent i izvanredni profesor na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a od 2017 do danas, kao redoviti profesor, obnaša i dužnost Prorektora za financije i poslovanje Sveučilišta u Rijeci. 

Znanstveni projekti: Od 2011. do 2012. bio je voditelj projekta “Setting up a Register of Governmental Financial and Non-financial Assets” (World Bank, International Bank for Reconstruction and Development and Ministry of Finance of Republic of Croatia) te je kao suradnik sudjelovao u još 8 znanstvenih projekata i nizu stručnih projekata iz područja ekonomije, računovodstva i financija. Autor je velikog broja znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja.

Stručne aktivnosti: Od 2001. do 2003. bio je član radne skupine za oblikovanje i implementaciju državnog računovodstvenog  sustava pri Ministarstvu financija RH, gdje je od 2007.do 2008. sudjelovao u oblikovanju i implementaciji računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija. Od 2009. do 2011. na istoj funkciji sudjelovao je u izradi Strategije razvoja sustava unutarnje financijske kontrole u Republici Hrvatskoj.

Obnaša čelne funkcije u Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Rijeka i Centru za razvoj javnog i neprofitnog sektora Zagreb te je prorektor za financije i poslovanje Sveučilišta u Rijeci.

Denis Buterin, doc. dr. sc.

član Revizijskog odbora

Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, gdje je stekao i magisterij znanosti. Doktorirao je također na Ekonomskom fakultetu u Sveučilišta u Rijeci.

Naslovni je docent na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te naslovni profesor stručnog studija na Veleučilištu u Rijeci i Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja financija, javnih financija i makroekonomije. Kao suradnik ili član znanstvenog tima sudjeluje na više znanstvenih projekata Ekonomskog fakulteta u Rijeci. 

Od 1998. do 2005. godine bio je zaposlen u trgovačkim društvima u privatnom sektoru, na radnim mjestima od voditelja do direktora trgovačkog društva. Nakon toga, od 2005. godine zaposlen je u Ministarstvu financija, a od 2016. godine pročelnik je područnog ureda Porezne uprave u Rijeci. 

Scroll to Top
Scroll to Top