Zeljko_corp

Odgovori Naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano

O D G O V O R I naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano  Na donjoj poveznici nalazi se odgovor na upit iz naslova.   Odgovor na upite vezano uz DON SSGP Slano

Odgovori Naručitelja na pristigle upite potencijalnih ponuditelja vezano uz Dokumentaciju za nadmetanje za predmet Izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri, Slano Read More »

Natječaj za izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri

ACI d.d. raspisuje N A T J E Č A J za izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri   ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri. Rok za zaprimanje ponuda je 30.

Natječaj za izvođenje radova na sanaciji sidrenog sustava gatova i plovila u ACI marini Veljko Barbieri Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top