Natječaj za usluge zaštite osoba i imovine – objekata ACI d.d.

ACI d.d. raspisuje N A T J E Č A J za usluge zaštite osoba i imovine – objekata ACI d.d. ACI d.d. raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za usluge zaštite osoba i imovine – objekata u sustavu Rok za zaprimanje ponuda je 03. siječnja 2024.g. do 14.00 sati.    Za preuzimanje dokumentacije za

Scroll to Top
Scroll to Top